Erkenning Dilbeekse sportverenigingen

Wat

Dilbeekse sportverenigingen die gebruik willen maken van de gemeentelijke sportinfrastructuur aan voordeeltarieven, subsidies wensen te bekomen  en van andere voordelen wensen te genieten, dienen hun erkenning aan te vragen aan de gemeente

Procedure

Verenigingen die het afgelopen jaar erkend waren, worden automatisch aangeschreven op het einde van het kalenderjaar. 

Voor nieuwe aanvragen worden de nodige documenten online ter beschikking gesteld. (deadline 2021 verstreken)