Erkenning Dilbeekse sportverenigingen

Wat

Dilbeekse sportverenigingen die gebruik willen maken van de gemeentelijke sportinfrastructuur aan voordeeltarieven, subsidies wensen te bekomen  en van andere voordelen wensen te genieten, dienen hun erkenning aan te vragen aan de gemeente

Procedure

Verenigingen die het afgelopen jaar erkend waren, worden automatisch aangeschreven op het einde van het kalenderjaar. 

Nieuwe aanvragen gebeuren dit jaar via een online formulier. KLIK HIER  

Deadline voor het indienen van de dossiers is: