Erkenning Dilbeekse sportverenigingen

Wat

Dilbeekse sportverenigingen die gebruik willen maken van de gemeentelijke sportinfrastructuur aan voordeeltarieven, subsidies wensen te bekomen  en van andere voordelen wensen te genieten, dienen hun erkenning aan te vragen aan de gemeente

Procedure

Net zoals vorig jaar zal het verzamelen van alle gegevens gebeuren via Google-forms.

De link naar het aanvraagdossier vinden jullie via deze link: https://forms.gle/eneXyPn5M6bj7fNW6.

Alle aanvragen tot erkenning Dilbeekse sportvereniging 2023 moeten ten laatste op 31 oktober 2022 ingediend worden.

Alleen sportverenigingen die een volledig ingevuld en ondertekend dossier met de nodige bijlagen tijdig indienen, komen in aanmerking voor erkenning.