Openbare bekendmaking vacante lestijden deeltijds kunstonderwijs

Print

Te begeven op 1 januari 2020

Het college van burgemeester en schepenen van Dilbeek heeft ter zitting van 28 oktober 2019 volgende lestijden vacant verklaard voor de gemeentelijke academie:

Ambt/vak

Uren

leraar danslab

8 u 2e graad

leraar danslab hedendaagse dans

3,5 u 3e graad

leraar dansinitiatie

5 u 1e graad

leraar beeldatelier

15 u 1e graad

leraar beeldatelier

9 u 2e graad

leraar woordatelier

8 u 2e graad

leraar dramastudio

6 u 3e graad

leraar speltheater

1 u 3e graad

leraar aanvangsbegeleiding dramastudio

2 u 3e graad

leraar woordstudio

16 u 3e graad

leraar woordinitiatie

2 u 1e graad

leraar instrument: jazz-pop-rock: tenorsaxofoon

1 u 4e graad

leraar instrument: klassiek: piano

6 u 2e graad

leraar muzikale en culturele vorming: klassiek

3 u 3e graad

leraar muzikale en culturele vorming: klassiek

3 u  2e graad

leraar beleidsondersteuning dko instrument: klassiek: altsaxofoon

10 u 4e graad

leraar pedagogische coördinatie instrument: klassiek: cello

1 u 4e graad

leraar pedagogische coördinatie instrument: klassiek: ritmisch slagwerk

1 u 2e graad

leraar instrument: klassiek: piano

1 u 3e graad

leraar instrument: jazz-pop-rock: elektrische en/of akoestische gitaar

3 u 3e graad

leraar instrument: jazz-pop-rock: elektrische en/of akoestische gitaar

3 u 4e graad

leraar muziekgeschiedenis: klassiek

2 u 4e graad

leraar groepsmusiceren instrumentaal: jazz-pop-rock

2 u 4e graad

leraar instrument: jazz-pop-rock: contrabas

1 u 3e graad

leraar instrument: jazz-pop-rock: basgitaar

1 u 2e graad

leraar instrument: klassiek: fagot

1 u 2e graad

leraar muziekinitiatie

6 u 1e graad

leraar muzikale en culturele vorming: klassiek

2 u 2e graad

leraar begeleidingspraktijk: klassiek: orgel

1 u 3e graad

leraar instrument: klassiek: orgel

1 u 3e graad

leraar instrument: klassiek: orgel

2u 4e graad

leraar pedagogische coördinatie instrument: klassiek: gitaar

1 u 2e graad

leraar muzikale en culturele vorming: klassiek

1 u 2e graad

leraar muzikale en culturele vorming: jazz-pop-rock

3 u 3e graad

leraar pedagogische coördinatie instrument: klassiek: piano

2 u 4e graad

leraar beleidsondersteuning dko instrument: klassiek: piano

10 u 4e graad

leraar instrument: jazz-pop-rock: piano

1 u 3e graad

leraar instrument: jazz-pop-rock: piano

1 u 4e graad

Administratief medewerker

37 u

​De kandidaturen voor een vaste benoeming in de vacant verklaarde betrekkingen moeten vóór 15 december 2019 per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs worden gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen, Gemeenteplein 1 te 1700 Dilbeek.

Uw brief dient duidelijk de vacante betrekking waarvoor u zich kandidaat stelt en eventueel de voorrang waarop u zich beroept, te vermelden en is vergezeld van de nodige dienststaten, bekwaamheidsbewijzen en een uittreksel uit het strafregister (model 596.2SV) dat niet langer dan één jaar tevoren werd afgeleverd.