Openbare bekendmaking vacante lestijden deeltijds kunstonderwijs

Print

Te begeven op 1 januari 2021

Het college van burgemeester en schepenen van Dilbeek heeft ter zitting van 2 november 2020 volgende lestijden vacant verklaard voor de gemeentelijke academie:

Ambt/vak uren

Leraar danslab

8 uren 2e graad

Leraar dramastudio

5 uren 3e graad

Leraar theater

1 uur 4e graad

Leraar dramalab

1 uur 4e graad

Leraar instrument: altsaxofoon: jazz-pop-rock

1 uur 3e graad
1 uur 4e graad

Leraar instrument: tenorsaxofoon jazz-pop-rock

1 uur 4e graad

Leraar instrument: altsaxofoon: klassiek

1 uur 4e graad

Leraar instrument: piano: klassiek

11 uren 2e graad
5 uren 4e graad

Leraar MCV: klassiek

15 uren 2e graad
3 uren 3e graad

begeleider

6 uren 4e graad

Leraar groepsmusiceren instrumentaal: klassiek

3 uren 3e graad

Leraar Dj-vaardigheden

1 uur 4e graad

Leraar bedienen pro-apparatuur

1 uur 4e graad

Leraar dansinitiatie

5 uren 1e graad

Leraar danslab hedendaagse dans

3,5 uren 3e graad

Leraar beeldatelier

4 uren 2e graad

Leraar: compositie: klassiek

1 uur 4e graad

Leraar: muziektheorie

1 uur 4e graad

Administratief medewerker

3 uren

Leraar instrument: Elektr/akoestische gitaar: jazz-pop-rock

5 uren 3e graad
1 uur 4e graad

Leraar Groepsmusiceren: jazz-pop-rock

2 uren 4e graad

Leraar instrument: contrabas: jazz-pop-rock

1 uur 3e graad

Leraar instrument: basgitaar : jazz-pop-rock

1 uur 2e graad

Leraar muziekgeschiedenis: klassiek

2 uren 4e graad

Leraar instrument: fagot: klassiek

1 uur 2e graad

Leraar muziekinitiatie

1 uur 1e graad

Administratief medewerker ICT

8 uren

Leraar woordatelier

6 uren 2e graad

Leraar woordstudio

14 uren 3e graad

Leraar woordinitiatie

3 uren 1e graad

Leraar MCV : jazz-pop-rock

3 uren 3e graad

Leraar audiovisueel atelier

4 uren 2e graad

Leraar :piano jazz-pop-rock

1 uur 3e graad
1 uur 4e graad

Ped.Co. klassiek: piano

3 uren 4e graad

Ped.Co. MCV klassiek

4 uren 2e graad

Ped. Co. klassiek: ritmisch slagwerk

1 uur 3e graad

Ped. Co.klassiek: gitaar

1 uur 2e graad

Ped. Co. Klassiek: dwarsfluit

1 uur 4e graad

Leraar groepsmusiceren vocaal: jazz-pop-rock

2 uren 3e graad
2 uren 4e graad

Leraar instrument: JPR: zang

12 uren 3e graad
3 uren 4e graad

De kandidaturen voor een vaste benoeming in de vacant verklaarde betrekkingen moeten vóór 15 december 2020 per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs worden gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen, Gemeenteplein 1 te 1700 Dilbeek.

Uw brief dient duidelijk de vacante betrekking waarvoor u zich kandidaat stelt en eventueel de voorrang waarop u zich beroept, te vermelden en is vergezeld van de nodige dienststaten, bekwaamheidsbewijzen en een uittreksel uit het strafregister (model 596.2SV) dat niet langer dan één jaar tevoren werd afgeleverd.