Openbare bekendmaking vacante lestijden basisonderwijs

Print

Te begeven op 1 januari 2021

Het college van burgemeester en schepenen van Dilbeek heeft ter zitting van 9 november 2020 volgende lestijden vacant verklaard voor de gemeentelijke basisscholen:

Ambt

Basisschool
Jongslag

Lagere school
De Klimop

Lagere school
de kriebel

Basisschool ‘t Keperke

Kinderverzorger

8

 

 

 

Kleuteronderwijzer

 

 

 

32

Onderwijzer

22 (waarvan 18 AN)

49

4

63

Leermeester RK-godsdienst

 

16

 

12

Leermeester islamitische godsdienst

 

12

 

12

Leermeester PRO-godsdienst 

4

 

2

 

Leermeester lichamelijke opvoeding

4

 

 

 

Zorgcoördinator

 

 

16

19

ICT-coördinator

 

1

1

1

Administratief medewerker

 

7

15

 

De kandidaturen voor een vaste benoeming in de vacant verklaarde betrekkingen moeten vóór 15 december 2020 per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs worden gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen, Gemeenteplein 1 te 1700 Dilbeek.

Uw brief dient duidelijk de vacante betrekking waarvoor u zich kandidaat stelt en eventueel de voorrang waarop u zich beroept, te vermelden en is vergezeld van de nodige dienststaten, bekwaamheidsbewijzen en een uittreksel uit het strafregister (model 596.2SV) dat niet langer dan één jaar tevoren werd afgeleverd.