Openbare bekendmaking vacante lestijden basisonderwijs

Print

Te begeven op 1 januari 2020

Het college van burgemeester en schepenen van Dilbeek heeft ter zitting van 28 oktober 2019 volgende lestijden vacant verklaard voor de gemeentelijke basisscholen:

Ambt

Basisschool
Jongslag

Lagere school
De Klimop

Lagere school
de kriebel

Basisschool ‘t Keperke

Kinderverzorger

8

 

 

 

Kleuteronderwijzer

 

 

 

25

Onderwijzer

7
waarvan 3 lestijden aanvangsbegeleiding

14
waarvan 3 lestijden aanvangsbegeleiding

 

30

Leermeester RK-godsdienst

12

8

 

12

Leermeester islamitische godsdienst

 

12

 

12

Leermeester PRO-godsdienst 

6

 

4

 

Leermeester lichamelijke opvoeding

2

 

 

 

Zorgcoördinator

 

1

8

16

ICT-coördinator

 

1

1

1

Administratief medewerker

 

6

20

8

De kandidaturen voor een vaste benoeming in de vacant verklaarde betrekkingen moeten vóór 15 december 2019 per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs worden gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen, Gemeenteplein 1 te 1700 Dilbeek.

Uw brief dient duidelijk de vacante betrekking waarvoor u zich kandidaat stelt en eventueel de voorrang waarop u zich beroept, te vermelden en is vergezeld van de nodige dienststaten, bekwaamheidsbewijzen en een uittreksel uit het strafregister (model 596.2SV) dat niet langer dan één jaar tevoren werd afgeleverd.