Vervoerdienst Dilbeek (Gemeentelijk)

Wat

De minder mobielen centrale is een vervoerdienst voor mensen die zich moeilijk kunnen verplaatsen omwille van ziekte, ouderdom, ...

De vervoerdienst staat ten dienst van iedereen die zich moeilijk kan verplaatsen en die geen gebruik kan maken van het openbaar vervoer of niet door familie, kennissen, ... kan worden vervoerd. U kan beroep doen op de vervoerdienst voor al uw verplaatsingen. De bestemming is ruim interpreteerbaar: bezoek, boodschappen, kapper, ...

De vervoerdienst is mogelijk dankzij de vrijwillige chauffeurs die met hun eigen wagen minder mobiele personen vervoeren. De mate waarin wij u kunnen helpen is afhankelijk van het aantal chauffeurs die op het ogenblik van uw rit beschikbaar zijn.

Een rit dient minstens 3 werkdagen op voorhand aangevraagd worden. Zo niet, kan de vervoerdienst deze rit niet regelen.

Een sociaal onderzoek zal bepalen of u in aanmerking komt.

Voorwaarden

Indien u aan de volgende voorwaarden voldoet, kan u lid worden van de vervoerdienst.

  • U moet gedomicilieerd zijn in Dilbeek.
  • U heeft geen familie of vrienden die u kunnen helpen bij het vervoer.
  • U kan geen gebruik maken van het openbaar vervoer.
  • U beschikt niet over een eigen wagen of kan er om welke reden dan ook niet mee rijden.
  • U inkomen mag niet hoger zijn dat twee maal het bedrag leefloon. De vervoerdienst is enkel bedoeld voor mensen met een bescheiden inkomen.

Procedure

Neem contact op met de vervoerdienst via volgende contactpunten:

Wat meebrengen

  • Laatst ontvangen aanslagbiljet personenbelasting of een ander bewijs van het inkomen.
  • e-ID

Bedrag

Het jaarlijks lidgeld bedraagt €12,00 voor alleenstaanden, €18,00 voor een koppel.

Voor personen die zich inschrijven na 30 juni worden deze bedragen respectievelijk €6,00 en €9,00.

Onkostenvergoeding aan vrijwilliger: €0,41 per kilometer en eventuele parkeerkosten.