Dansaertlaan te Dilbeek en Groot-Bijgaarden: heraanleg wegenis en riolering

Nieuws

Wat doen we?

Op 18 februari startte de volledige heraanleg van de Dansaertlaan. 

Het wegdek en de fiets- en voetpaden waren in zeer slechte staat en de bomen langs de weg waren op sterven na dood. Daarom werd in 2012 al beslist om de straat grondig aan te pakken. Niet alleen zal de weg in goede staat gebracht worden en komt er ruimte voor brede en veilige fiets- en voetpaden, nieuwe beplanting zal ook voor een groener accent zorgen. Er worden minder bomen aangeplant, maar er komt meer (lager) groen. Op drukkere locaties zoals aan het station worden parkeerplaatsen voorzien. 

Tijdens de heraanleg van straten en voetpaden wordt, waar nodig, ook de riolering vernieuwd.

Ook Elia voert werken uit in de Dansaertlaan in deze periode voor de vervanging van een kabelverbinding tussen de hoogspanningsstations van Bruegel (Brusselstraat) en Sint-Agatha-Berchem. Zij lopen in drie fasen telkens vooruit op de werken van de gemeente. Deze werken zullen onvermijdelijk ook hinder met zich meebrengen, al zal er telkens doorgaand verkeer mogelijk zijn. Door de werken op elkaar af te stemmen, kan de overlast beperkt worden tot één periode.

Ontwerpplannen

Verloop van de werken

De werken verlopen gefaseerd en worden als volgt ingedeeld: 

  • Fase 1: van net na kruispunt Stationsstraat tot voor het kruispunt met de Kloosterstraat
  • Fase 2: vanaf het kruispunt met de Kloosterstraat tot en met het kruispunt met de Lindelaan en de Peter Benoitstraat
  • Fase 3: van net na het kruispunt met de Lindelaan tot en met het op- en afrittencomplex van de Ring
  • Fase 4: van net na het op- en afrittencomplex van de Ring tot aan het rond punt (Brusselstraat)

Faseringsplannen

Documenten