Dansaertlaan te Dilbeek en Groot-Bijgaarden: heraanleg wegenis en riolering

Print

Nieuws

Wat doen we?

Op 18 februari startte de volledige heraanleg van de Dansaertlaan. 

Het wegdek en de fiets- en voetpaden waren in zeer slechte staat en de bomen langs de weg waren op sterven na dood. Daarom werd in 2012 al beslist om de straat grondig aan te pakken. Niet alleen zal de weg in goede staat gebracht worden en komt er ruimte voor brede en veilige fiets- en voetpaden, nieuwe beplanting zal ook voor een groener accent zorgen. Er worden minder bomen aangeplant, maar er komt meer (lager) groen. Op drukkere locaties zoals aan het station worden parkeerplaatsen voorzien. 

Tijdens de heraanleg van straten en voetpaden wordt, waar nodig, ook de riolering vernieuwd.

Ook Elia voert werken uit in de Dansaertlaan in deze periode voor de vervanging van een kabelverbinding tussen de hoogspanningsstations van Bruegel (Brusselstraat) en Sint-Agatha-Berchem. Zij lopen in drie fasen telkens vooruit op de werken van de gemeente. Deze werken zullen onvermijdelijk ook hinder met zich meebrengen, al zal er telkens doorgaand verkeer mogelijk zijn. Door de werken op elkaar af te stemmen, kan de overlast beperkt worden tot één periode.

Ontwerpplannen

Verloop van de werken

De werken verlopen gefaseerd en worden als volgt ingedeeld: 

  • Fase 1: van net na kruispunt Stationsstraat tot voor het kruispunt met de Kloosterstraat
  • Fase 2: vanaf het kruispunt met de Kloosterstraat tot en met het kruispunt met de Lindelaan en de Peter Benoitstraat
  • Fase 3: van net na het kruispunt met de Lindelaan tot en met het op- en afrittencomplex van de Ring
  • Fase 4: van net na het op- en afrittencomplex van de Ring tot aan het rond punt (Brusselstraat)

Faseringsplannen

Tijdens de werken: fase 2

Op maandag 29 april werd gestart met fase twee van aan het kruispunt met de Kloosterstraat tot net voor het kruispunt met de Emile De Blutslaan. 

Dat heeft gevolgen voor:

Wegverkeer

Tijdens de werken zijn bepaalde straten afgesloten voor alle verkeer. Plaatselijk verkeer wordt zoveel mogelijk beperkt. Voertuigen kunnen best voor 7 uur buiten de werfzone worden geplaatst.

Doorgaand verkeer is niet mogelijk en de straat kan niet ingereden worden vanuit de Kloosterstraat of vanop het kruispunt met de Elzenstraat en de Stichelberg. Er zullen omleidingen worden ingesteld langs de Stationsstraat, Hendrik Placestraat en Brusselstraat.

Tegelijk schuift Elia ook verder op om de hoogspanningsleiding te vernieuwen tussen de Emile De Blutslaan en het rondpunt aan de Petrus Baeyensstraat. Daardoor valt er ernstige hinder te verwachten aan de op- en afritten van de Brusselse Ring. Wie de autosnelweg verlaat zal verplicht naar rechts moeten rijden. Wie de oprit in de andere richting, het recyclagepark of de aangrenzende woonwijken moet bereiken, kan nog door via een tijdelijke rijstrook, maar al het andere verkeer zal zich onvermijdelijk vast rijden, dus het heeft geen zin de signalisatie te negeren. Bovendien zijn er verhoogde politiecontroles gepland. Het kan je dus een aardige duit kosten.

Ter hoogte van het Dansaertpark wordt eenrichtingsverkeer ingesteld richting Brussel. Verkeer komende uit Brussel wordt omgeleid langs de Brusselstraat en de Guido Gezellestraat.

 

Omleidingen bussen van De Lijn

De werken hebben gevolgen voor verschillende buslijnen. Wanneer u klikt op de betreffende lijn, krijgt u op een plannetje te zien welke haltes afgeschaft zijn en welke alternatieve route er wordt gevolgd.

Huisvuilophaling

Huisvuil en PMD (afval in zakken) van de bewoners van de werfzone worden door de aannemer verzameld. U dient de afvalzak(ken) de avond voordien aan het voetpad te plaatsen. Personen die hun afvalzak vergaten buiten te zetten, krijgen de week nadien een nieuwe kans.

Wat glas en papier (afval zonder zakken) betreft, kan u terecht in het recyclagepark te Groot-Bijgaarden, dit gebeurt kosteloos. De aannemer is enkel verantwoordelijk voor de ophaling van huisvuil en PMD en bijgevolg niet voor glas en papier.

Woont u in de aanpalende straten en is er een probleem bij de ophaling van uw huisvuil, contacteer dan Intradura, zodat zij alsnog de zakken kunnen ophalen.

Documenten