Werken aan Dilbeek

We werken elke dag aan Dilbeek. Naast het dagelijks onderhoud van straten, pleinen, parken en gebouwen, zijn er ook grotere projecten die meer in het oog springen en ook meer gevolgen hebben voor bewoners en gebruikers. Daarvan vind je hier een overzicht.

Heel wat werken hebben vertraging opgelopen door de coronamaatregelen. Van zodra er zicht is op het opnieuw aanvatten van de werken zullen wij hier uiteraard over berichten en deze website aanpassen met de nieuwste informatie.

Alle nutsmaatschappijen hebben hun investeringswerken voorlopig on-hold gezet omwille van de maatregelen. Enkel voor dringende interventies zullen ze nog werken uitvoeren.

De gemeente zelf doet verder met het maaien van alle groenstroken en vegen van de straten en fietspaden, maar met een aangepaste corona-planning. Eind mei worden onze bermen gemaaid volgens ons goedgekeurd bermbeheerplan en eind juni krijgen al de op het openbaar domein aanwezige haagstructuren een eerste scheerbeurt.

Wat zijn we aan het doen?

In aantocht

Plannen voor later

Klaar!

Oude Smidsestraat

Volledige heraanplant

En verder...