Masterplan openbare verlichting (OV)

Er staan 6.228 verlichtingstoestellen en 4.544 steunen in Dilbeek.
Jaarlijks (referentiejaar 2018) verbruikt onze openbare verlichting 1.919.862 kWh elektriciteit. Dit staat gelijk aan een CO2-uitstoot van 445.405 kg.

Om de openbare verlichting in de toekomst betaalbaar te houden, is energie-efficiënte verlichting met een lage onderhoudskost noodzakelijk.
Het doel is om tegen 2024 de openbare verlichting volledig te verLEDden binnen de gemeente Dilbeek.

Er werd een masterplan opgesteld, waarbij rekening werd gehouden met de specifieke rol die de openbare verlichting speelt in elke straat en de ruimtelijke invulling ervan.
Het mobiliteitsplan werd hier als uitgangspunt gebruikt.

Het masterplan werkt met verschillende deelruimtes (bv. lokale verbindingswegen, woonstraat, woonerf, parking, etc.)
Elke deelruimte kent specifieke eisen wat betreft o.a. de paalhoogte, de armatuur, en de lamp naar sterkte en kleur.
Het onderscheid draagt bij tot de leesbaarheid van de verkeers- en verblijfsruimte waarin de gebruiker zich bevindt.

Dilbeek onderscheidt 10 verschillende deelruimtes.

Nieuws

De komende maanden worden volgende straten aangepakt:

  • Bruggeveldstraat
  • Assestraat
  • Zavelstraat -Ten Broekstraat - Schijfelberg
  • Zuurweidestraat - Braambessenstraat
  • Stationstraat
  • Molenvijverstraat
  • Vliet