Bouwafval en bouwresten

Print

Wat

Bouw- en sloopafval zijn alle afvalstoffen afkomstig van het bouwen, renoveren en slopen van gebouwen en constructies of van de aanleg en opbraak van wegen en verhardingen, behalve de steenachtige fractie. Bouwafval kan u naar het containerpark brengen.

Voorwaarden

Enkel particulieren mogen bouwafval inleveren op het containerpark.

Procedure

Alle afvalfracties moet u gescheiden aanbieden:

 • bouwafval met aarde (gemengd bouwafval):steenpuin gemengd met aarde, grijze cement, gestabiliseerd zand,...
 • zuiver bouwafval: zuivere stenen, terracottapotten, dallen, beton,...
 • kalkhoudend afval: ytong, witte cement, pleisterkalk,...
 • stortafval klasse II: isolatie, gipskarton, spiegels, roofing, bitumen, glasvezel, plafondplaten met stro en cement,...
 • stortafval klasse III: porselein, lavabo, toilet, hotelporselein, borden en kopjes, vuurvast glas, flessen van frituurolie, binnenkant van thermosfles, glas van plafondlampen,…
 • asbesthoudend bouw- en sloopafval: dakleien, golfplaten, onderdakplaten,…
 • houtafval: deuren, ramen zonder glas,…

Bedrag

 • Zuiver steenpuin: gratis
 • Asbesthoudend afval: gratis
 • Gipshoudend bouwafval: 0,05 euro per kg (minimum 2 euro per beurt)
 • Roofing: 0,05 euro per kg (minimum 2 euro per beurt)
 • Vlak glas: 0,05 euro per kg (minimum 2 euro per beurt)
 • Hout: 0,05 euro per kg (minimum 2 euro per beurt)
 • Niet-brandbaar gemengd bouwafval (bakstenen, cement, lavabo's, WC-potten...): 0,05 euro per kg (minimum 2 euro per beurt)
 • Isolatiemateriaal: 0,3 euro per kg (minimum 2 euro per beurt)
 • Niet-recycleerbaar, ongesorteerd grofvuil: 0,3 euro per kg (minimum 2 euro per beurt)