Filmbus

Print

Wat

Wenst u de Filmbus te reserveren? Reserveer de bus via het formulier 'reservatie Filmbus'. 

Procedure

Een reservatieaanvraag kunt u enkel indienen via het daartoe ontworpen formulier. 

Ten laatste 8 weken voor het gebruik van de Filmbus moet u het reservatieformulier indienen. Opgelet: de behandeling van de aanvraag vraagt tijd, respecteer daarom de indieningstermijn. 

Bezorg het volledig ingevulde en ondertekende formulier aan het evenementenloket. Verzend de bundel en de eventuele bijlagen naar:

  • het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1, 1700 Dilbeek
  • of – bij voorkeur – elektronisch naar evenementen@dilbeek.be.

Het indienen van een reservatieformulier houdt niet in dat de Filmbus voor u gereserveerd is. Het reservatieformulier wordt doorgegeven aan de dienst logistiek. U zal van de dienst logistiek een antwoord ontvangen. 

Documenten