Gemeentelijke premie voor inbraakbeveiliging

Print

Wat

Het team Wonen en ondernemen te Dilbeek gaat samen met jou de strijd aan tegen woninginbraken.

In samenwerking met vrijwillige diefstalpreventieadviseurs geeft de dienst Wonen en ondernemen gratis inbraakpreventief advies aan elke inwoner.

Een preventieve aanpak tegen inbraak en diefstal bespaart immers veel leed.

Ben je geïnteresseerd in ons aanbod, dan kan je een afspraak bekomen met een van onze vrijwilligers om samen met jou je woning inbraakveiliger te maken. Je vindt onze contactgegevens hiernaast.

Als je na het advies de nodige maatregelen neemt om je woning ook effectief aan te passen, kom je misschien in aanmerking voor een gemeentelijke inbraakpremie. Bekijk de voorwaarden voor het bekomen van de premie hieronder.

In de gemeente Dilbeek kan je bovendien een Certificaat Veilig Wonen aanvragen na een preventief advies.  Een woning krijgt hierdoor zichtbaar een keurmerk aangebracht wanneer ze beschikt over een goede basisbeveiliging.

Als basis wordt de door België goedgekeurde Europese normen gehanteerd die een minimale kwaliteit rond inbraakwerendheid vooropstellen (NBN EN 1627 – 1630) en het typebestek TIS-inbraak (RK2 – WK2). De technische werkgroep bestaat uit deskundigen die ervaring hebben met diefstalpreventie (materiaal en normering) en uit professionelen uit het vak (o.a. bouwunie, slotenmakersunie, Nederlands politiekeurmerk).Vraag ernaar als je de afspraak met de preventieadviseur vastlegt.

Voorwaarden

De subsidie moet worden aangevraagd door de bewoner van het huis, die er zijn domicilie heeft of door de eigenaar van het huis, die eventueel elders zijn domicilie heeft.

Enkel die woningen komen in aanmerking voor de subsidie waarbij alle maatregelen werden uitgevoerd die tijdens het verplicht voorafgaand advies van de technopreventief adviseur werden aangeraden.

De genomen maatregelen moeten bijdragen tot de beveiliging van de woning en moeten het risico van inbraak voor de woning verkleinen.

Uitgaven die reeds gemaakt zijn in een periode van 3 maanden voor het diefstalpreventief advies komen ook in aanmerking voor subsidiëring indien de diefstalpreventief adviseur deze maatregelen positief adviseert.

Procedure

De procedure voor de aanvraag en het verkrijgen van de subsidie is als volgt geregeld:

  1. Via een daartoe voorzien aanvraagformulier wordt een voorafgaand technopreventief advies aangevraagd bij dienst Wonen en ondernemen van de gemeente
  2. Binnen 2 maanden na de aanvraag verricht de technopreventief adviseur het plaatsbezoek. Het advies wordt binnen de maand overgemaakt aan de aanvrager.
  3. Om in aanmerking te kunnen komen voor de subsidie moet de aanvrager alle voorgestelde maatregelen uitvoeren of laten uitvoeren binnen de 2 jaar na het krijgen van het advies.
  4. Na het uitvoeren van de werken komt de technopreventief adviseur ter controle nogmaals ter plaatse, pas daarna kan de subsidie toegekend worden.

Bedrag

De subsidie bedraagt 25% van de netto aankoop- en /of installatiekosten met een maximumbedrag van 200 euro.

Documenten