Schoolkosten

Print
Kosteloos materiaal

Voor de onderwijsgebonden kosten die noodzakelijk zijn om de eindtermen te realiseren, stelt het schoolbestuur de materialen en activiteiten gratis ter beschikking. Uw kind is hiervoor verantwoordelijk, indien dit materiaal stuk of verloren is, dient u zelf in te staan voor de vervanging.

Een schooltas, kaftpapier,… behoren tot de basisuitrusting om naar school te gaan. Ouders kopen deze zaken naar eigen keuze op de vrije markt.

Schoolfactuur

Elke maand krijgen de leerlingen een schoolfactuur. Gelieve het maandbedrag binnen de week over te schrijven op de schoolrekening.

Wat kan de maandafrekening omvatten?

  • Maaltijden: soep en warme maaltijd
  • Maximumfactuur: verplichte uitstappen, activiteiten, workshops gebonden aan de leerdoelen
    • Kleuterschool: 50 euro / schooljaar
      Lagere school: 95 euro / schooljaar

  • Turn T-shirt: 5 euro indien aangekocht. Een T-shirt wordt gratis aangeboden in het 1e en het 4e leerjaar
Schooltoeslag

Sinds schooljaar 2019-2020 werd de schooltoelage omgevormd tot “schooltoeslag”. Deze zal automatisch uitbetaald worden door uw uitbetaler van het Groeipakket en hoeft niet meer aangevraagd te worden. Meer informatie op de website van www.vlaanderen.be.