Huiswerk en rapporten

Print
Huiswerk

Huiswerk is datgene wat kinderen thuis moeten doen in functie van de school. Dit kunnen leesopdrachten zijn, extra oefeningen (bv. maaltafels, rekenoefeningen,…), te leren lessen (bv. wereldoriëntatie,…), voorbereidingen, meebrengen van materialen,… Huiswerk ligt in het verlengde van het leerproces van wat in de klas gestart is.

Met ons huiswerk willen we kinderen stimuleren tot zelfstandig werken en hen leren initiatief nemen. Tegelijk vinden wij het óók heel belangrijk dat kinderen na een schooldag voldoende tot rust kunnen komen, zowel fysiek als mentaal. Huiswerk moet dus zinvol zijn, zelfstandig gemaakt kunnen worden en dit op maat van elk kind.

Wat verwachten wij wel en niet van ouders?

  • Wij verwachten van ouders dat zij dagelijks de schoolagenda overlopen en handtekenen.
  • Wij verwachten een positieve ingesteldheid tegenover huiswerk
  • Wij verwachten dat zij een goede werkomgeving creëren (rustige werkplek, gepast tijdstip,…)
  • Wij verwachten dat zij hun kinderen stimuleren en motiveren om hun huiswerk te maken
  • Wij verwachten NIET dat zij het huiswerk verbeteren
Rapporten

Er zijn vier rapportperiodes waarin de ouders schriftelijk worden ingelicht van de schoolvorderingen van hun kind. Elk rapport omvat een periode van 8 à 9 schoolweken. Bij twee rapporten is automatisch een oudercontact gekoppeld, bij twee rapporten is er enkel een oudercontact op vraag van de school of op vraag van de ouders (bv. bij zorgen, moeilijkheden,…).