Subsidies gemeentelijke vzw's, adviesraden, gemeenschapsraden, ateliers beeldende kunsten

Wat

Deze instellingen kunnen een subsidie bekomen indien zij het hun toegestuurde aanvraagformulier samen met de gevraagde bewijsstukken bezorgen aan de dienst cultuur en toerisme.