SEL Dilbeek - Zorgplan

Wat

Het is de betrachting van het LSW Dilbeek om in Groot - Dilbeek een eerstelijnssamenwerking uit te bouwen waarbij men op elkaar kan rekenen en waarop de zorgbehoevenden kunnen vertrouwen.

Om dit te realiseren komen de medewerkers van de thuiszorgdiensten geregeld bij elkaar en hebben er ook informatieavonden plaats.

Thuiszorgdiensten omvatten enerzijds het aanbod van diensten aan huis (vb. thuisverpleging, poetsdiensten...) maar anderzijds ook de individuele hulpverleners (vb. huisartsen, kinesitherapeuten...).

Het opstellen van een zorgplan heeft als doel deze verschillende thuiszorgdiensten op mekaar af te stemmen, teneinde een geindividualiseerd aanbod op maat van de patient te kunnen bieden. Het is tevens een overeenkomst tussen de patient, de thuiszorgdiensten en de mantelzorgers.

De lokale SEL - Werkgroep Dilbeek heeft als doel om, zonder enig winstoogmerk en met uitdrukkelijk respect voor de persoonlijke vrijheid van de patient, binnen het huidige wettelijk kader, de thuiszorg in al zijn facetten te promoten.

Dit doel wordt onder meer nagestreefd door het vervullen van de volgende opdrachten:

  • de hulpverlening voor de patient die thuis verzorgd wordt te optimaliseren.  Het zorgplan is hierbij een belangrijk werkinstrument (multdisciplinair overleg)
  • te fungeren als overlegplatform voor alle hulpverleners
  • het thuiszorgaanbod bekend te maken bij de bevolking

Het LSW Dilbeek werkt met een bestuursplatform en is onderdeel van het SEL Zorgnetwerk Zenneland.