Schoolraad

De gemeente Dilbeek telt 4 gemeentescholen op zijn grondgebied:

  • Gemeentelijke Basisschool Jongslag te Dilbeek
  • Gemeentelijke Basisschool ’t Keperke te Itterbeek
  • Gemeentelijke Lagere School De Klimop te Schepdaal
  • Gemeentelijke Lagere School De Kriebel te Sint-Ulriks-Kapelle

Elke school heeft een eigen schoolraad waarin zowel personeelsleden, ouders en de lokale gemeenschap vertegenwoordigd zijn. De schoolraad heeft advies- en overlegbevoegdheid over een groot aantal onderwijsaangelegenheden. Ze wordt om de vier jaar verkozen en vergadert minimaal driemaal per jaar. De schoolraad is een wettelijk kader voor een inspraakregeling van personeelsleden, ouders  en lokale gemeenschap in het dagelijks onderwijsgebeuren.