Rioleringswerken Draverslaan en Renbaanlaan

Omschrijving

Onder het wegdek van de gemeente Dilbeek ligt een volledig stelsel van rioolbuizen dat zorgt voor de afvoer van het afval- en regenwater. De gemeente Dilbeek werkt samen met FARYS voor het beheer van deze riolen.

Er worden renovatiewerken uitgevoerd aan het bestaande rioolstelsel van de Draverslaan en de Renbaanlaan tot aan de rotonde. Deze renovatiewerken gebeuren zonder graafwerken en zonder opbraak van het wegdek.

De werken zijn sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. De voorbereidende werken starten in de week van 14 september 2020. Aansluitend zijn  er  interventies voor het inbouwen van de liners, vermoedelijk eind september - begin oktober 2020.

Waarom werken?

Een goed onderhoud van de riolering is noodzakelijk om blijvend een goede afwatering te verzekeren. Wij geven deze oude riool, na de renovatie ervan, een nieuw leven. 

Planning van de werken

De voorbereidende werkzaamheden, het klaarzetten van de rioolstrengen (reinigen, uitfrezen van de obstakels, camera-inspecties en inmeten van de riool) worden vooraf uitgevoerd. Deze werken gebeuren vanuit een mobiele unit.

Voor de eigenlijke vernieuwing van de bestaande riool wordt een zogenaamde CIPP Lining Techniek (relining) toegepast. Een nieuwe buis wordt ter plaatse aangebracht in de bestaande riolering, zodat deze achteraf weer zo goed als nieuw is. De levensduur van de riolering wordt hiermee met 50 jaar verlengd. Met deze techniek zijn graafwerken niet nodig, wat de hinder voor de omwonenden en het verkeer in belangrijke mate beperkt.
 
Wij voorzien drie interventiedagen voor de inbouw van de kousliners. Deze planning is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden en/of bepaalde technische vereisten. De concrete datum van elke interventie wordt u later meegedeeld. De ‘kousliner’ moet immers in één beweging, zonder onderbreking, worden aangebracht. Wij doen er in elk geval alles aan om de werken zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Aansluitend zijn er nog enkele werkzaamheden voor de afwerking van het rioleringsstelsel, die minimale hinder zullen veroorzaken en geen impact hebben op de lozing van uw afvalwater.

Farys doet hun uiterste best om de timing te respecteren. 

Doen er zich onvoorziene omstandigheden voor waardoor wij de planning moeten aanpassen, dan brengt Farys u uiteraard op de hoogte. Zij doen er in elk geval alles aan om de werken zo vlot mogelijk te laten verlopen. 

Impact van de werken

De ‘relining-werken’ gebeuren via een mobiele opstelling. Deze situeren zich rondom de inspectie-kamers naast de rijbaan. De toegankelijkheid voor de omwonenden blijft gewaarborgd tijdens de werken. Een parkeerverbod wordt ingesteld over de volledige werkzone.

Tijdens het inbrengen van de ‘kousliner’ is er gedurende 12 uur geen aansluiting op het rioleringsnet en mag er geen afvalwater geloosd worden. De aannemer zal u op voorhand informeren over de datum waarop werken plaatsvinden die invloed hebben op uw lozingen (kleine lozingen zoals gebruik van toilet en wastafel zijn toegestaan, gebruik van was- en vaatwasmachine, keukenafvoer, douche en/of bad niet). 

Heeft u vragen of opmerkingen?

Dan kunt u bij Farys terecht via het algemeen nummer 078 35 35 99, op werkdagen tussen 8.00 en 16.30 uur. U kunt ook contact opnemen via www.farys.be/contact.