Reglement sociaal pedagogische toelage aan ouder van een kind met een beperking

  • goedgekeurd door: raad voor maatschappelijk welzijn
  • datum goedkeuring: 28.12.2017
  • datum bekendmaking: 29.12.2017