Regionaal Sociaal Verhuurkantoor (RSVK), Woonkoepel vzw

U bent dringend op zoek naar een geschikte woning of zit in een moeilijke woonsituatie? Dan kunt u misschien een woning huren van het sociaal verhuurkantoor (SVK). 
Het SVK geeft voorrang aan kandidaten met het laagste inkomen, die het dringendst een woning nodig hebben en werkt met een speciaal toewijssysteem, uw plaats op de wachtlijst is hierbij minder belangrijk dan uw inkomen en ‘woonnood’.
Het SVK geeft u een degelijke woning die voldoet aan de geldende kwaliteitsnormen. Het SVK heeft minder woningen dan een sociale huisvestingsmaatschappij en bouwt zelf geen woningen, maar huurt van private eigenaars. Het gaat daarom alleen om individuele woningen of appartementsblokjes, geen grote complexen.

Documenten

Website