Recht op maatschappelijke hulp

Wat

Naast het recht op maatschappelijke integratie in de vorm van het leefloon of een tewerkstelling, kan het OCMW ook maatschappelijke hulp bieden, aangepast aan uw specifieke situatie. Dit recht op maatschappelijke hulp geldt ook voor mensen die niet aan de voorwaarden van het leefloon voldoen.

Elk OCMW beslist zelf welke vorm van hulpverlening zij het meest geschikt vindt. Het kan gaan om financiële steun (al dan niet gelijk aan het leefloon), een tijdelijk onderkomen, een voorschot op een andere uitkering, ... .

Voorwaarden

Het OCMW bepaalt welke voorwaarden er aan de specifieke hulpverlening zijn verbonden.

Procedure

U dient zich aan te melden via het welzijnsloket van de sociale dienst, in de gemeente waar u woont, om de aanvraag persoonlijk in te leiden. Bij een eerste aanmelding zal u een afspraak krijgen bij de intaker. Deze voert een sociaal onderzoek naar uw familiale, sociale en financiële situatie.

Uw dossier wordt vervolgens voorgelegd aan het Bijzonder Comité voor de sociale dienst. Indien u dit wenst, kan u vragen om gehoord te worden alvorens er een beslissing wordt genomen over uw hulpvraag. Het OCMW engageert zich om binnen de 30 dagen na uw aanvraag een beslissing te nemen.

Wat meebrengen

  • identiteitskaart
  • een overzicht van alle inkomsten (van alle meerderjarige gezinsleden)
  • een overzicht van alle vaste en variabele kosten (huishuur, elektriciteit, water, telefoon, medicatie,...)
  • een overzicht van eventuele schulden
  • het huurcontract