Pedagogisch medewerker voor EVA-vzw Gemeentelijke Kinderopvang Dilbeek

Jouw plaats in de organisatie

De EVA-vzw Gemeentelijke Kinderopvang Dilbeek organiseert vandaag kinderopvang voor 85 kinderen van 0 tot 3 jaar in kinderdagverblijf ’t Bijgaardje in Groot-Bijgaarden en kinderdagverblijf ’t klein keperke in Itterbeek. Onze vzw wordt verder uitgebreid met een 3de kinderdagverblijf, goed voor 20 opvangplaatsen in Itterbeek (opening voorzien eind 2022). Bovendien wordt vanuit de vzw ook de dienst voor onthaalouders beheerd (114 opvangplaatsen).

Als pedagogisch medewerker werk je onder leiding van en rapporteer je aan een verantwoordelijke van de kinderopvang.

Als pedagogisch medewerker bied je ondersteuning en begeleiding aan de kinderbegeleiders in kinderdagverblijf ’t klein keperke.

Verder coach je de begeleiders met het oog op het versterken van de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang. Deze coaching is eveneens gericht op het versterken van  de pedagogische competenties van begeleiders zodat ze:

 • een gedragen visie op zorg en ontwikkeling in de praktijk brengen;
 • het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen verhogen;
 • de ontwikkeling van alle kinderen stimuleren;
 • gericht zijn op uitbouwen van een goede samenwerking met ouders.

In je gehele functie als pedagogisch coach staan ZIKO-VO, het pedagogisch raamwerk en MeMo Q centraal.

De job invulling bestaat uit de ondersteuning op de werkvloer,  administratieve taken die gelinkt zijn aan je job als pedagogisch coach.

Profiel

Functie specifieke competenties:
 • Je hebt inzicht in opvoeding en de ontwikkeling van kinderen.
 • Je hebt sterke luister-, advies- en coachende vaardigheden.
 • Je bent sterk in het observeren, interpreteren en bijsturen van het gedrag en de interacties van kinderen en begeleiders.
 • Je kan de theorie van het pedagogisch handelen, waarbij het pedagogisch raamwerk en MeMo Q centraal staan, vlot vertalen naar de praktijk.
 • Je bent een teamplayer, speelt een verbindende rol en kan goed samenwerken met alle belanghebbenden in de kinderopvang (ouders, kinderen, buurt, team, bestuur).
 • Feedback geven is één van je vaardigheden.
Algemene competenties:
 • Je bent positief en flexibel.
 • Je kunt projectmatig werken.
 • Je bent leergierig, openminded en kan goed om met veranderingen.
 • Je hebt een groot organisatievermogen
 • Je kan sterk en helder communiceren

Wij bieden

 • Een contract 80% van onbepaalde duur
 • Verloning op niveau MV1 (volgens PC 331), maaltijdcheques, opleiding -en bijscholingsmogelijkheden, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding en abonnement openbaar vervoer.
 • Verlofregeling volgens PC 331 (22 verlofdagen, bijkomend 12 dagen arbeidsduurvermindering wegens 40-urige werkweek en anciënniteitsdagen volgens leeftijd)
 • Een zeer gevarieerde job in een warme, mensgerichte omgeving waar ruimte is voor zelfontplooiing en eigen initiatief
 • Glijdende uren
 • Werkplek: Kinderdagverblijf ’t klein keperke te Itterbeek

Solliciteren

Solliciteren kan via het mailadres kinderopvang@dilbeek.be of per post Keperenbergstraat 11 – 1701 Itterbeek.

Bezorg volgende documenten in 1 keer:

 • Een kopie van het vereiste diploma
 • Je CV
 • Sollicitatiebrief
 • Een recent (niet ouder dan 3 maanden) uittreksel uit het strafregister (model 2B)
Selectieprocedure

Volgende stappen maken integraal deel uit van de selectieprocedure. Elke stap is eliminerend voor de volgende stap: 

 • Stap 1:  Schriftelijke proef
 • Stap 2:  Gesprek dat betrekking heeft op CV, motivatie, ervaring 

De kandidaten worden na elk deel van de selectieprocedure op de hoogte gebracht of ze al dan niet geslaagd zijn voor dat onderdeel en geïnformeerd over eventuele volgende stap in de procedure.  

Heb je inhoudelijke vragen over de functie, neem dan contact op via kinderopvang@dilbeek.be of op 02/451 43 42.