Parkeerverbod aanvragen

Wat

Wanneer u wil verhuizen of werken laat uitvoeren, kan u daarvoor een tijdelijk parkeerverbod aanvragen, samen met uw aanvraag inname openbaar domein.

Ontlenen parkeerverbodsborden

U vraagt uw parkeerverbodsborden volledig digitaal aan via Eaglebe.

Klik hier om uw inname openbaar domein, signalisatievergunning en parkeerverbodsborden aan te vragen.

 • Indien u parkeerverbodsborden wilt laten plaatsen en wegnemen door gemeente Dilbeek, betaalt u € 30 per 2 borden. Vraag dit minstens 10 dagen op voorhand aan. De borden worden 48 uur voor aanvang van het parkeerverbod geplaatst door een externe firma. Problemen op het moment van plaatsing van de borden? Contact met de externe firma via inname.Dilbeek@parkeren.be.
 • U kan er ook voor kiezen om zelf voor borden te zorgen (huren op de private markt, of lenen van je aannemer). Voor grotere werken met een aannemer bezit de aannemer meestal dit signalisatiemateriaal en zorgt hij - samen met de veiligheidscoördinator zoals wettelijk bepaald - voor de plaatsing. 
 • U betaalt daarnaast ook steeds een retributie voor het innemen van de openbare weg. Voor kleine innames van 1 dag, zoals een verhuis, betaalt u geen retributie.

Niet vergeten: parkeerverbodsborden moeten altijd 48 uur op voorhand geplaatst worden zodat omwonenden op de hoogte zijn.

Stap 1: U vraagt uw vergunning inname openbaar domein aan minstens 10 dagen op voorhand aan via Eagle.be.

 • Duid aan of de oppervlakte van uw inname kleiner of groter dan 15 m2 zal zijn en geef extra informatie mee wat er zal gebeuren: een parkeerverbod voor laad- en loszone, een container, een bouwkraan, een stelling, …
 • Duid bij uw aanvraag aan of u wenst dat er parkeerverbodsborden geplaatst worden door een firma. Hiervoor betaalt u € 30 per 2 borden.
 • Teken de zone in waar u bijvoorbeeld een container zal plaatsen. Hier vindt u een instructiefilmpje.
 • Geef uw contactgegevens op. Daarna valideert u uw aanvraag.

Stap 2: De politie behandelt uw aanvraag en maakt een vergunning voor inname openbaar domein en een signalisatievergunning op. Eaglebe berekent het bedrag van de retributie en de eventuele ontlening van borden.

Stap 3: U ontvangt een e-mail van Eagle.be met een betalingsverzoek. U betaalt online. Na betaling ontvangt u de vergunning. De voorschriften opgesomd in het signalisatievergunning, moeten door de bouwheer strikt worden nageleefd.

Stap 4: Duidde u aan parkeerverbodsborden te willen? Een externe firma zal deze 48u voor uw inname komen plaatsen. Zij zullen deze 2 dagen na uw inname terug komen ophalen. Problemen met de plaatsing van de borden: u kan rechtstreeks contact nemen met de firma via  inname.Dilbeek@parkeren.be.

Hoe het aanvraagformulier invullen?

Niet zeker hoe u het aanvraagformulier moet invullen? Meer info vindt u hier.

Wat gaat dit kosten?

 • Voor het plaatsen, opvolgen en weghalen van parkeerverbodsborden betaalt u € 30 per twee parkeerverbodsborden, ongeacht de periode.
 • Voor inname van het openbaar domein met een oppervlakte van ≤ 15m² betaalt u € 15,00/dag vanaf de 2de dag van inname.
  Voor kleine innames van 1 dag, zoals een verhuis, betaalt u dus geen retributie.
 • Voor inname van het openbaar domein met een oppervlakte van > 15m² betaalt u vanaf de 1 ste dag van inname € 15,00/dag voor de eerste 15m² + €1,50/dag voor elke m² boven de 15m².

Let op: u ontvangt pas uw vergunning voor inname van het openbaar domein en de parkeerverbodsborden worden pas geplaatst, nadat u dit bedrag heeft betaald.

 

Meer info