Organisatie wedstrijden op de weg

Wat

Het Koninklijk Besluit van 28 juni 2019 tot 'reglementering van de wielerwedstrijden en van de alle-terreinwedstrijden' slaat op wielerwedstrijden in al zijn vormen, dus niet alleen op wielerwedstrijden op de weg maar ook op cyclocrossen,  mountainbikewedstrijden en zelfs duatlons en triatlons.

Wil je een dergelijke wedstrijd organiseren, dan moet je de toelating daarvoor minstens veertien weken op voorhand aanvragen bij iedere bevoegde burgemeester, bij voorkeur digitaal. Bij wedstrijden in lijn moet deze aanvraag sowieso digitaal worden ingediend. De termijn van veertien weken is niet van toepassing wanneer, als gevolg van een weigering van een doortocht van een wedstrijd, een nieuwe vergunningsaanvraag wordt ingediend.

Na je aanvraag is het aan de burgemeester om, minstens twaalf weken vóór je evenement, toelating te vragen aan de wegbeheerder voor het gebruik van gewestwegen. Het antwoord van de wegbeheerder komt ten laatste acht weken vóór je evenement. Ook ten laatste acht weken op voorhand dien je je verzekeringsbewijs geregeld te hebben. Tenminste zes weken vóór je activiteit krijg je het definitief akkoord van de burgemeester (eventueel onder voorwaarden) en zeker vier weken vóór je evenement wordt er eventueel in een coördinatievergadering samengekomen.

Aanvraagformulier