We komen eraan om te maaien en te snoeien

Lange grassprieten, hoge bermen, schietende hagen. U ziet het ongetwijfeld ook. De maaimei-niet maand heeft er samen met de vele regen en het warme weer een paradijs van gemaakt voor vogeltjes, bijtjes en insecten! Fauna en flora zijn ons dankbaar, maar de tijd van maaien is gekomen.

Ondertussen worden zowel bermen, begraafplaatsen, haagstructuren en grasperken volop onder handen genomen volgens vaste rondes en planningen waardoor u geen aparte meldingen hoeft te doen.

Binnen een tweetal weken zijn wij en onze aannemers klaar met de maairondes van de grasperken en bermen (volgens bermbeheerplan) en zullen al de gemeentelijke hagen al gesnoeid zijn. Nadien krijgen onze grasstroken een driewekelijkse knipbeurt zodat ze fris kunnen blinken onder de zon.

Modder en overlast na de hevige regenval krijgen steeds voorrang. Zie je een gevaarlijke situatie, laat het ons dan zeker weten.