Straatverlichting gaat voorlopig niet uit

Energieloze nachten komen eraan, maar nog even geduld

Overal in Vlaanderen worden initiatieven genomen om op veilige en weloverwogen manieren energie te besparen. Dilbeek koos er samen met Fluvius voor de verlichting langs de openbare wegen te doven tussen 23 en 5 uur, behalve op vrijdag- en zaterdagavond. We gaan voor energieloze nachten.

Niet alle wegen op ons grondgebied vallen echter onder onze eigen verantwoordelijkheid. Zo kunnen we enkel beslissen over de verlichting langs gemeentelijke wegen. Beslissingen over gewestelijke wegen maken we in overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).

AWV besliste om niet op alle plaatsen het licht 's nachts te doven. Omdat die verlichting op bepaalde plaatsen gekoppeld is aan onze gemeentelijke verlichting, kunnen we hierdoor niet zo snel starten met de voorziene besparingsmaatregelen. We stellen samen met AWV en Fluvius alles in het werk om het toch  zo snel als mogelijk te realiseren.