Reservelijst Vlaanderen Qvax wordt niet onmiddellijk gebruikt

Zaterdag heeft de taskforce de lancering van het nieuw online systeem om reservelijsten aan te leggen (QVax) aangekondigd. Voorlopig blijft het Vaccinatiecentrum Dilbeek-Ternat echter met de eigen reservelijst werken waar nog steeds 5798 mensen op zijn ingeschreven.

Via QVax zal de burger zich online kunnen inschrijven op een elektronische reservelijst voor vaccinatie in het centrum in zijn buurt en zelf
kunnen aangeven op welke momenten hij beschikbaar is om snel te worden opgeroepen.

In Vlaanderen zal deze software eerst uitvoerig getest worden met de vaccinatiecentra van Deinze en Roeselare voordat deze ter beschikking
wordt gesteld aan de andere vaccinatiecentra. Als de vaccinatiecentra van Deinze en Roeselare van oordeel zijn dat deze nieuwe tool
een voldoende positieve gebruikerservaring heeft en een meerwaarde is voor de vaccinatiecentra, dan kunnen de andere vaccinatiecentra
vanaf de tweede week van de paasvakantie er ook gebruik van maken indien ze dit wensen.

Concreet kunnen alle burgers zich inschrijven op QVax vanaf 6 april. Enkel de burgers voor de vaccinatiecentra Deinze en Roeselare zullen
opgeroepen kunnen worden gedurende deze week.

Boodschap voor de burger in Vlaanderen is : aanmelden op de lijst van Qvax kan al, maar heeft nog weinig zin omdat de vaccinatiecentra
in Vlaanderen hiervan nog geen gebruik maken. Er is bovendien geen reden tot haast, de oproep is ook voor die lijst in volgorde van leeftijd en volgens prioriteitenregels, niet volgens het moment van inschrijving.

De reservelijst die het vaccinatiecentrum zelf aanlegt, blijft voorlopig de enige reservelijst tot het vaccinatiecentrum ervoor kiest om over te stappen naar QVax. Daarvoor moet eerst de testfase voorbij zijn en moeten een aantal technische zaken zijn uitgeklaard.