Papierophaling op zaterdag door jeugdverenigingen afgelast

Print

De papierophaling op zaterdagen door de jeugdverenigingen zijn geannuleerd. 

Door de maatregelen van de federale overheid en de specifieke richtlijn van de Vlaamse overheid om jeugdwerkinitiatieven niet te laten doorgaan, worden ook de ophalingen noodgedwongen afgelast. 

Dat betekent dat het papier niet wordt opgehaald en het papier niet buiten gezet mag worden.

De ophalingen van andere afvalsoorten, zoals restafval en PMD worden wel nog uitgevoerd door Intradura zoals gepland. Daarbij wordt steeds prioriteit gegeven aan het restafval. En extra ophaling van het papier dat blijft buiten staan is momenteel dan ook niet aan de orde. 

Wie te veel papier heeft om het bij te houden tot de ophaling door Intradura in juni, kan op afspraak terecht in het recyclagepark.