Opheffing ophokplicht

Gezien de gunstige evolutie van de sanitaire toestand is het ophokken van pluimvee en vogels van particuliere houders vanaf 6 april niet langer verplicht.

Waakzaamheid blijft echter bestaan: het virus circuleert waarschijnlijk nog in België, ook al is het besmettingsrisico laag. Dit is de reden waarom, ondanks opheffing van het ophokken, particuliere houders nog steeds verplicht zijn hun dieren binnenshuis te voeren, om wilde vogels niet naar kippenhokken, volières, enz. te lokken.

Het ophokken van pluimvee op pluimveebedrijven blijft voorlopig verplicht. Deze maatregel zal de komende weken worden gerevalueerd als de gezondheidssituatie dit toelaat.

Meer informatie op de website van het FAVV.