Onderhoudswerken aan verschillende Dilbeekse straten

Dilbeek start binnenkort met onderhoudswerken: de toplaag asfalt wordt in een aantal Dilbeekse straten vernieuwd. Dankzij deze werken – die kaderen in het renovatieplan van de gemeente – verlengen we de levensduur van deze wegen en vermijden we zo hogere kosten op lange termijn.

Onderhoudswerken

Dilbeek heeft een wegennet van ongeveer 250km. De toestand van al deze wegen is in kaart gebracht. Heel wat wegen zijn in slechte staat en moeten structureel aangepakt worden (d.w.z. dat zij volledig uitgegraven en opgebouwd moeten worden vanaf de fundering). Deze straten worden systematisch aangepakt in grotere dossiers (zoals bijvoorbeeld de Stationsstraat, Berchemstraat, Kerselaarstraat,…).

Wegen die nog in relatief goede toestand zijn, maar scheurvorming en kleinere putten vertonen, kunnen met relatief kleine inspanningen – het vernieuwen van de toplaag – weer in goede staat gebracht worden voor de komende 10 jaar. Dit kan uiteraard enkel voor wegen in asfalt. Deze onderhoudsbeurten niet doen, zou aanzienlijk hogere kosten met zich meebrengen op langere termijn.

Jaarlijks voorziet de gemeente een half miljoen euro om deze wegen in goede vorm te houden. Slechte wegen worden volledig vernieuwd en worden stapsgewijs aangepakt in een meerjarenplan.

Beperkte hinder

Het vernieuwen van een toplaag asfalt duurt doorgaans 3 dagen. Eerst wordt de oude toplaag verwijderd (afgefreesd) om nadien de nieuwe asfaltlaag aan te brengen. Tijdens de frees- en asfalteringswerken kan er enige hinder zijn voor het verkeer. Lokale omleidingen en verkeersaanwijzingen worden aangebracht om de overlast tot een minimum te beperken.

Welke straten worden aangepakt?

Hieronder kan je het overzicht met de tijdstippen terugvinden van de straten die een nieuwe asfaltlaag krijgen (als de weersomstandigheden het toelaten).

Straat

Freeswerken

Asfalteringswerken

Achter abdij wijk

14 t.e.m 18 september

25 en 26 september

Zuurweidestraat

18 t.e.m 19 september

25 september

Jozef De Windestraat

19 t.e.m 20 september

26 september

Nelemolenstraat

21 september

26 september

Astridlaan (stuk voor Kattenbroekstraat)

21 september

26 september

Bodegemstraat (enkel kruispunt Vlaanderenlaan)

25 september

27 september

Dreef

22 september

26 t.e.m 27 september

Brusselstraat (van basisschool Don Bosco tot aan de Molenberg)

28 t.e.m 29 september

2 oktober

Wat moet je doen als buurtbewoner?

Als je een bewoner bent van één van bovenstaande straten, dan verwijder je tijdens de werkzaamheden je voertuig van de straat en oprit (indien je gedurende de dag weg moet) om een vlotte voortgang van het werk te garanderen.

Na de freeswerken is plaatselijk verkeer mogelijk. Tijdens de asfalteringswerken mag je de werf niet betreden. Het nieuwe asfalt moet een dag afkoelen. Nadien kan de straat weer open voor het publiek.

Heb je vragen?

Dan kan je terecht bij het team Openbare ruimte: 02 451 68 50 of openbareruimte@dilbeek.be .