Knotters en knotbomen gezocht

Print

Nog tot maart is het volop knotseizoen. Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei doet een oproep naar extra vrijwilligers die mee aan het landschap willen werken en een oproep naar meer knotbomen.

Een knotboom is geen soort op zich, maar het resultaat van een snoeiwijze: het knotten. Van heel wat bomen kan je een knotboom maken door de stam op een bepaalde hoogte af te zagen. Vaak gebeurt dat op 2 tot 4 meter hoogte. Knotbomen geven samen met houtkanten structuur aan het landschap en zijn van belang voor dieren die er voedsel vinden, een schuilplek of een veilig oord om zich voort te planten. Knotbomen vormen als groene verbindingsweg voor dieren een belangrijke schakel in het groene netwerk in ons cultuurlandschap. Om de eigenaars makkelijker in contact te brengen met een knotteam, werd de website www.goedgeknot.be in het leven geroepen.

Gratis beheer knotbomen, houtkanten en hakhoutbosjes

Om eigenaars van knotbomen bij te staan in het onderhoud kunnen ze bij Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei een beroep doen op knotteams. Die bestaan uit een ploeg van vrijwilligers die, na de nodige opleiding, het beheer van knotbomen en houtkanten op zich nemen. Ze werken gratis, maar nemen het brandhout mee voor eigen gebruik. Onze vrijwilligers van knotteam Pajot & Zenne hebben vorig seizoen zowat 450 knotbomen geknot. Toch zijn er nog extra helpende handen nodig.

Zelf geen ervaring met het knotten?

Ook eigenaars van knotbomen die hulp willen kunnen op de website terecht. Let wel: enkel knotbomen die in het landschap (weide, langs beken...) staan komen in aanmerking.