Herstellingen en gevolgen waterlek Stationsstraat

Print

UPDATE 10 januari

FARYS

Bij de eerste graafwerken is meteen gebleken dat de werken aanzienlijk lastiger zullen worden dan gehoopt. Boven de toevoerleiding waar aan gewerkt wordt, werden immers heel wat nutsleidingen aangebracht die allemaal eerst verplaatst moeten worden voor er verder kan gewerkt worden. De meeste kunnen snel verplaatst worden, maar voor eentje is er meer tijd nodig. De werken lopen dan ook vertraging op. Pas ten vroegste op 21 januari kan de feitelijke herstelling van de buis starten en de werken zullen dan vermoedelijk tot eind februari duren

DE WATERGROEP

De Watergroep is nog bezig met de nodige overkoppelingen en herlussen van het waternet. De hoogste punten van Schepdaal kunnen soms nog een verlaagde druk hebben, maar de watervoorziening blijft gegarandeerd. In uitzonderlijke gevallen kan er even een moment zijn dat er geen water is door een nodig te realiseren overkoppeling, maar dit zal nooit langer duren dan een werkdag.

Doordat er oudere netten gebruikt worden ontstaan er hier en daar een aantal lekken,  die zo snel mogelijk doorgegeven moeten worden aan De Watergroep waarna zij dit snel zullen herstellen. De impact op het net blijft in dat geval klein, het kan enkel lokaal voor problemen zorgen.

UPDATE eind december 2019

Overleg met de Watergroep en Farys heeft gezorgd voor oplossingen en meer duidelijkheid omtrent de problematiek met de toevoer van water in Dilbeek.

De Watergroep - Mobiel pompstation in Lennik moet voor meer leveringszekerheid zorgen

In de gemeenten Lennik, Dilbeek en Sint-Pieters-Leeuw ondervinden sommige hoger gelegen woningen momenteel drukproblemen. Aanleiding hiertoe was een defecte toevoerleiding van FARYS in de Stationsstraat in Dilbeek. FARYS plant een grondige renovatie van deze transportleiding tegen eind januari 2020. In tussentijd plaatst De Watergroep een mobiel pompstation om de leveringszekerheid ook op de hoger gelegen punten te verbeteren.

Sinds op 26 november een lek werd vastgesteld in de toevoerleiding van FARYS, kunnen sommige hoger gelegen woningen drukproblemen ervaren tijdens momenten van piekafname (vooral ’s ochtends en ’s avonds, in de weekends ook in de voormiddag). Op 9 december heeft De Watergroep de noodverbindingen uitgebreid, zodat alle klanten zo goed mogelijk van drinkwater worden voorzien. Deze noodverbindingen worden ook regelmatig nagekeken en geëvalueerd door De Watergroep.

In afwachting van het herstel van de toevoerleiding zal De Watergroep een mobiel pompstation plaatsen op de hoek van de Pelmolenstraat en de Oude Geraardsbergsestraat in Lennik. Dit mobiele pompstation wordt op vrijdag 20 december in dienst genomen en moet voor meer waterdruk zorgen in de hoger gelegen gebieden van Dilbeek en Lennik.

Klanten die aanhoudende problemen ondervinden, kunnen De Watergroep contacteren op het nummer  02 238 96 99.

 

FARYS - Op korte termijn en met minimale buurthinder een duurzame versterking van de FARYS toevoerleiding

Om de transportleiding onder de Stationsstraat vanaf de Hendrik Placestraat tot de spoorweg op duurzame wijze te versterken, past FARYS in januari 2020 een sneller uitvoerbare techniek toe. Deze voorziet niet alleen in een extra versteviging van de leiding maar laat vooral toe om met een  minimum aan hinder en op korte termijn het beoogde resultaat te behalen.

Met deze techniek wordt de binnenwand van de leiding bekleed met een versterkende kunststoflaag.

Via twee werfputten wordt een in hars gedrenkte ‘kous’ tegen de wand geblazen over een lengte van circa 250 meter. Van zodra ze is uitgehard vormt deze kous dan als het ware een nieuwe buis binnen de bestaande leiding.

Op deze wijze hoeft niet het hele tracé van de bestaande leiding te worden uitgegraven. Er komt enkel een werkput aan elk uiteinde. Dit betekent dus minder graafwerken en hinder en een kortere uitvoeringsduur.

Vanaf 6 januari 2020 worden hier de twee werkputten gegraven: een ter hoogte van de spoorwegovergang in de Stationsstraat en een tweede ter hoogte van de vijvers in de Hendrik Placestraat.

Aan de spoorwegovergang is een werfzone voorzien vanaf de parking naast het spoor tot de toegang van de Odisee campus. De spoorwegparking zelf blijft dus open voor verkeer vanuit Dilbeek. In de Stationsstraat is normale doorgang mogelijk van aan het kruispunt met de Wolsemstraat tot de werfzone. Een omleiding loopt via de Robert Dansaertlaan en de Wolsemstraat.

In de Hendrik Placestraat komt er een werfzone van circa 20 meter ter hoogte van de vijvers. Via het rijvak richting Groot-Bijgaarden is beurtelingse doorgang mogelijk.

Binnen de huidige planning is het einde van deze werken voorzien voor eind januari 2020.