Enquête: ondernemen na corona

De coronacrisis heeft ons land door elkaar geschud. Economie en samenleving lagen lange tijd stil en sommige activiteiten zijn nog steeds niet mogelijk. Het virus dwong en dwingt ondernemers om al hun creativiteit aan te wenden om antwoorden te formuleren op de obstakels die deze crisis met zich meebrengt.

Maar ook van gemeenten wordt de nodige creativiteit en flexibiliteit verwacht. Lokale besturen geven het maatschappelijk weefsel mee vorm en hebben bijgevolg een sleutelrol bij de economische heropleving van hun ondernemers.

Daarom vragen we u deze vragenlijst in te vullen. De gemeente Dilbeek wil in samenwerking met UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel te weten komen waar u als ondernemers nood aan hebt en welke obstakels u in de weg staan. We willen u kunnen helpen met uw persoonlijke relance.