Nieuwbouw brandweerpost, polyvalente zaal en wooneenheden.

Omschrijving

Op de gemeentelijke grond tussen de Ninoofsesteenweg en Oude Smidsestraat zal het gemeentebestuur een nieuwbouwproject realiseren dat verschillende functies huisvest. Het gebouw zal onderdak bieden aan een brandweerpost, polyvalente zaal en wooneenheden met ondergrondse parkeerplaatsen.

Momenteel bevindt de brandweerpost zich in een loods in het koetshuis (kantoren) dat bij het kasteel de Viron hoort. Dit gebouw is echter zeer verouderd en beantwoordt niet meer aan de huidige vereisten. Om een goede dienstverlening door de brandweer te kunnen garandren, is aangepaste infrastructuur nodig.

Daarnaast wordt er een polyvalente ruimte voorzien en een aantal wooneenheden die zullen gebruikt worden als noodwoningen. Momenteel is het OCMW van Dilbeek verplicht om woning te huren en als noodwoning aan te bieden. Door ze zelf te realiseren, kan het bestuur duurzame wooneenheden ter beschikking stellen.

Ontwerp

In het nieuwe gebouw zal plaats zijn voor een volwaardige brandweerpost, polyvalente zaal en 3 noodwoningen. Het gebouw zal een BEN-gebouw worden en dus beantwoorden aan de duurzaamheidsdoelstellingen.

De garage van de brandweerpost krijgt een in- en uitrit langs de Ninoofsesteenweg. Twee noodwoningen situeren zich langs zijde Ninoofsesteenweg, eentje langs zijde Oude Smidsestraat, elk met eigen toegang. De ingang van de polyvalente zaal en de ondergrondse parkeergarage bevinden zich in de Oude Smidsestraat.

Tijdens de werken

De officiële startdatum van het project is 17 februari 2020. De voorziene duur van de werken is ongeveer 18 maanden.

Voor verdere vragen kan u steeds terecht bij het team beheer en ontwikkeling (gebouwen@dilbeek.be)

Bij een noodgeval, kan u, vanaf de start der werken, terecht bij een telefonische centrale en dit 7 dagen op 7 en 24 uur op 24. Het telefoonnummer vindt u terug op de werfborden op de afsluiting van de bouwplaats en op de gemeentelijke website zodra het nummer is gekend.