Nederlandse taallessen (NT2), gedeeltelijke terugbetaling van het inschrijvingsgeld van een cursus (OCMW)

Wat

Voor het volgen van een cursus Nederlands (NT2 - Nederlands als Tweede Taal) kan u onder bepaalde voorwaarden een tussenkomst krijgen.

Voorwaarden

 • Inwoner zijn van Dilbeek.
 • Cursus NT2 gevolgd hebben bij een erkende school voor taalleergangen.
 • Geen vrijstelling of korting genoten hebben voor de gereglementeerde inschrijvingsprijs van de gevolgde cursus NT2.
 • Slagen voor het examen op het einde van het schooljaar of minimum 80% aanwezig geweest zijn.

Procedure

Het aanvraagformulier kan u bekomen:

 • via de dienst volwassenen welzijn te Groot-Bijgaarden.
 • via de school waar u de cursus volgt.
 • als bijlage onderaan.

Wat meebrengen

 • Een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.  
 • Een attest waaruit blijkt dat de cursist is geslaagd voor het examen bij een erkende school voor taalleergangen.
 • Een attest waaruit blijkt dat het volledige inschrijvingsgeld werd betaald.

Ik voeg hierbij een attest, afgeleverd door de school voor taalleergangen waar de cursus werd gevolgd, waaruit blijkt dat:

 • Ik een module van minimum 120 uren heb gevolgd met een aanwezigheid van minimaal 80 % of geslaagd ben voor het examen
 • Ik slaagde voor het examen van de cursus Nederlands (NT2)
 • Ik het volledige bedrag van het cursusgeld heb betaald (bedrag vermelden)

Documenten