Nationaliteit

Wat

Men kan de Belgische nationaliteit bekomen:

  • door toekenning op grond van de nationaliteit van de vader of de moeder
  • ​door toekenning op grond van adoptie
  • door toekenning door geboorte in België
  • door verkrijging via een nationaliteitsverklaring