Mobiliteitsraad

Het doel van de mobiliteitsraad is het ondersteunen van het gemeentebestuur bij het ontwikkelen van een mobiliteitsbeleid in de breedste zin.

Om deze doelstelling te verwezenlijken  brengt de raad zowel op eigen initiatief als op vraag van het gemeentebestuur advies uit over de te volgen politiek inzake gemeentelijke aangelegenheden of problemen in verband met mobiliteit en verkeer. De raad kan ook initiatieven nemen ter verbetering van de verkeersleefbaarheid. De (her)inrichting van wegen, straten en pleinen kan er worden besproken.