Michel Valkeniers (LVBurger Open-VLD)

Functie

  • Voorzitter OCMW- en gemeenteraad
  • Plaatsvervangend lid gemeenteraadscommissie