Maaien van bermen

Wat

Eind 2017 keurde de Vlaamse overheid het Bermbeheerplan Dilbeek goed. 

Door opmaak van dit beheerplan worden onze bermen niet meer gemaaid volgens de algemeen opgelegde data (na 15/6 en na 15/09) maar krijgen ze een specifiek beheer dat afgestemd is op zowel de grote ecologische waarde van de berm als de eventuele verkeerstechnische functie.

Hou er rekening mee dat het maaibeheer bij elke berm anders kan zijn gezien er steeds afgestemd werd op de bijzondere natuurwaarde van de betreffende berm én er rekening werd gehouden met de specifieke verkeerstechnische functie zoals bijvoorbeeld een belangrijke fiets-as of voetpad.

Algemeen genomen gaan we over van twee naar drie maaibeurten. In mei en juli worden onze bermen volledig gemaaid of ze krijgen een veiligheidsmaaibeurt van 0,5 m. In september wordt dan weer alles gemaaid over de volledige breedte. Dit alles in functie van de ecologische aftoetsing.

Fijn is dat er in onze gemeente enkele waardevolle bermen opgemerkt zijn. Die zullen op terrein aangeduid worden met ‘bermjuweel’ en krijgen een zeer persoonlijke en eigen behandeling. Dit kan zijn 2x maaien, niet maaien, jaarlijks maaien, 2-jaarlijks maaien, …

Samen kunnen we er met uitvoering van dit plan voor zorgen dat we enerzijds de soortenrijkdom van fauna en flora in de bermen stimuleren en anderzijds onze wegen, voet- en fietspaden veiliger en aangenamer maken. Een mooie win-win voor een nette gemeente.