Lois Weinberger - Garten

De Oostenrijkse kunstenaar Lois Weinberger bakent op het domein van de Pedemolen een stukje land af. Hij doet dit met horizontaal geplaatste deuren en laat binnen het vierkant de natuur zijn gang gaan. Dit stukje land wordt door spontane groei van de aanwezige vegetatie deel van het ‘natuurlijke’ landschap.

In de complexe beeldspraak van de 16de eeuw was bijna elk object ook een drager van betekenis. Deuren stonden symbool voor de toegang tot hemel en hel en verbeeldden de overgang van de ene toestand naar de andere. Bij Bruegel worden deuren gebruikt voor het dragen van voedsel of als vogelknip.