Leegstand van woningen en gebouwen

Wat

Op 23 april 2013 keurde de gemeenteraad van Dilbeek een aanpassing van het gemeentelijke reglement op leegstand goed.

Hiermee voert het gemeentebestuur uit wat door het Grond- en pandendecreet opgelegd werd, namelijk dat de gemeente sinds 1 januari 2010 de taak van het Vlaams gewest in verband met het bijhouden van een inventaris van leegstaande woningen en gebouwen, overneemt.

In het reglement zijn de criteria bepaald waaraan een woning of een gebouw moet voldoen om ingeschreven te worden in de inventaris.

Sinds 2011 wordt aan de inschrijving op het leegstandsregister ook een heffing gekoppeld.

Door het bestrijden van leegstand wil het bestuur zorgen voor de woon- en leefkwaliteit van de burgers, omdat leegstand vaak aanleiding geeft tot verwaarlozing en vandalisme.