Landbouwraad

De landbouwraad heeft als opdracht te beraadslagen over alle kwesties op gemeentelijk vlak die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de landbouw en deze beraadslagingen door te spelen aan het gemeentebestuur en op verzoek van het gemeentebestuur advies te verstrekken.