Kruispunt “Den Eik” (Wolsemstraat – Neerstraat)

Waarom deze werken?

Binnen het strategische meerjarenplan wil de gemeente “Klaar zijn voor morgen” !

We gaan dit doen door te bouwen aan een groene, gezonde, veilige en actieve omgeving, gewapend tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Met deze werken willen we…

  • Het kruispunt veiliger maken voor de actieve weggebruiker door een asverlegging op het kruispunt, een stuk van de Neerstraat te verbreden en het aanleggen van een voetpad.
  • ons wapenen tegen de gevolgen van de klimaatveranderingen door het maximaal ontharden en vergroenen en in te zetten op het gebruik van duurzamere materialen.
  • een weg aanleggen voor de toekomst.

Wat gaan we doen?

De dienst Openbare Ruimte stuurt aan op een toekomstgerichte heraanleg van het kruispunt Wolsemstraat en Neerstraat, in de volksmond “Den Eik” genaamd. Het doel is om de bereikbaarheid en veiligheid voor alle weggebruikers te bevorderen. De proefopstelling had in eerste instantie als doel de snelheid af te remmen, goed wetende dat andere aspecten met deze opstelling niet ten volle tegemoet kwamen aan het algemeen doel. Daarom werd voor een volledige herinrichting/heraanleg van het kruispunt gekozen die alle doelstellingen meeneemt.

De asverschuiving in de weg wordt als positief ervaren om de snelheid te remmen. Meer voorzieningen voor voetgangers en fietsers worden nu ook geïntegreerd (voetpaden, zebrapad, fietsdoorsteek,…). Ook in de Neerstraat komt er volwaardig plaats voor voetgangers. Tevens willen we in deze groene woonomgeving alle kansen grijpen tot herstel van het ruimere ecosysteem, door in te zetten op waterinfiltratie via maximale ontharding. We verwachten met het gehele project een duurzame positieve impact op de algemene leefbaarheid van bewoners en bezoekers.

Waar staan we al?

We hebben al geruime tijd een opstelling getest die positief geëvalueerd werd. Een eerste voorontwerp, uitgetekend door studiebureau Jonckheere, werd goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen (CBS). De plannen werden voorgesteld aan de omliggende bewoners op een eerste infomoment op 30 November 2022.

Hieronder kunnen jullie de presentatie die werd gegeven op 30/11 vinden

Ontwerpplannen

Verloop van de werken

De werkzaamheden worden verwacht zomer 2023

Eerst zal er gestart worden met de opbraak van de bestaande weg en de aanleg van de persleiding voor het rioleringsstelsel. Nadat deze persleiding aangelegd is volgt de opbouw van de weg en voetpaden. De aanplant van de bomen zullen gebeuren in de winter van 2023.

Oproep aan bewoners:

  • vermijd toekomstige opbraak van de nieuwe wegenis (5 jaar geblokkeerd) en voorzie tijdig gewenste aansluitingen (o.a. gas, 3-fasen elektriciteit…)
  • Beplanting (+bijhorende wortels) op openbare ruimte dienen weggeruimd te worden (ter referentie in het straatbeeld van laag muurtje tot muurtje, van haag tot haag)
  • Recupereer eigen verharding op openbare ruimte
  • De hinder wordt zoveel mogelijk beperkt, al zal de auto mogelijk een periode in zijstraten geparkeerd dienen te worden.