Kruispunt “Den Eik” (Wolsemstraat – Neerstraat)

Wat gaan we doen?

De dienst Openbare Ruimte stuurt aan op een toekomstgerichte heraanleg van het kruispunt Wolsemstraat en Neerstraat, in de volksmond “Den Eik” genaamd. Het doel is om de bereikbaarheid en veiligheid voor alle weggebruikers te bevorderen. De proefopstelling had in eerste instantie als doel de snelheid af te remmen, goed wetende dat andere aspecten met deze opstelling niet ten volle tegemoet kwamen aan het algemeen doel. Daarom werd voor een volledige herinrichting/heraanleg van het kruispunt gekozen die alle doelstellingen meeneemt.

De asverschuiving in de weg wordt als positief ervaren om de snelheid te remmen. Meer voorzieningen voor voetgangers en fietsers worden nu ook geïntegreerd (voetpaden, zebrapad, fietsdoorsteek,…). Ook in de Neerstraat komt er volwaardig plaats voor voetgangers. Tevens willen we in deze groene woonomgeving alle kansen grijpen tot herstel van het ruimere ecosysteem, door in te zetten op waterinfiltratie via maximale ontharding. We verwachten met het gehele project een duurzame positieve impact op de algemene leefbaarheid van bewoners en bezoekers.

Waar staan we al?

We hebben al geruime tijd een testopstelling getest die positief geëvalueerd werd. Een eerste voorontwerp, uitgetekend door studiebureau Jonckheere, werd goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen (CBS). Dat voorlopige plan zal worden voorgesteld aan de omliggende bewoners op een eerste infomoment op 30 November.

Werkzaamheden worden verwacht zomer 2023

Oproep aan bewoners: vermijd toekomstige opbraak van de nieuwe wegenis (5j geblokkeerd) en voorzie tijdig gewenste aansluitingen (o.a. gas, 3-fasen elektriciteit…)
Beplanting (+bijhorende wortels) op openbare ruimte dienen weggeruimd te worden (ter referentie in het straatbeeld van laag muurtje tot muurtje, van haag tot haag)
Recupereer eigen verharding op openbare ruimte
De hinder wordt zoveel mogelijk beperkt, al zal de auto mogelijk een periode in zijstraten geparkeerd dienen te worden.

Presentatie infomoment 30/11

Het infomoment zal doorgaan op woensdag 30 november om 20 uur, in de grote zaal van Solleveld. We geven jullie er graag een woordje uitleg en tonen alvast de uitgewerkte plannen.

Schrijf je hier in voor het infomoment