Kinderbegeleid(st)er voor vlinderfunctie

De gemeentelijke kinderopvang Dilbeek is op zoek naar een creatieve duizendpoot om samen met onze teams te zorgen voor de opvang van 105 kindjes van 0 tot 3 jaar opgevangen in één van onze drie kinderdagverblijven.

De EVA-vzw Gemeentelijke Kinderopvang Dilbeek organiseert kinderopvang voor 45 kinderen in kinderdagverblijf ’t bijgaardje te Groot-Bijgaarden, voor 36 kinderen in kinderdagverblijf ’t klein keperke en voor 24 kinderen in kinderdagverblijf ’t bergske beide gelegen in Itterbeek.

Functieomschrijving:

De kinderbegeleid(st)er is dagelijks flexibel inzetbaar in één van onze drie kinderdagverblijven in functie van de noden van het moment. Je ondersteunt de vaste kinderbegeleid(st)ers bij de dagelijkse opvang van kindjes tussen 0 en 3 jaar of vervangt de vaste kinderbegeleid(st)er bij afwezigheid. Naast het ondersteunen & vervangen schatten we de waarde van een vlinderfunctie hoog in. De ervaringen uit de verschillende kinderdagverblijven worden gedeeld en dragen bij tot het optimaliseren van de werking in elk van onze locaties.

Profiel

 • Vereiste studies: BSO 3de graad Kinderzorg - 7de jaar
 • Talenkennis: Nederlands (goed)

Jobgerelateerde competenties

 • Bijstand verlenen bij het gebruik van orale geneesmiddelen op voorschrift van een arts
 • Het kind begeleiden bij het leren van de dagelijkse handelingen
 • Omgaan met een diversiteit aan kinderen, gezinnen, externen en collega's
 • Het kind onthalen en begeleiden bij aankomst
 • Spelactiviteiten organiseren
 • Het kind helpen bij ontwikkelings- en leeractiviteiten
 • Het gedrag en de evolutie van het kind observeren
 • De ouders, familie en leerkrachten informeren
 • De leefruimtes en het textiel van het kind onderhouden
 • Het kind wassen en verzorgen
 • Werken met kinderen: Zieke kinderen
 • Samenwerken met het gezin als partner in de opvoeding
 • Werken met kinderen: Zuigelingen van 0 tot 3 jaar
 • Werken volgens sociale en ethische normen
 • Comfortzorg verschaffen, troosten (wiegen, knuffelen, ...)
 • Eten klaarmaken en het kind eten en drinken geven

Persoonsgebonden competenties

 • Plannen en organiseren
 • Creativiteit
 • Communiceren
 • Verantwoordelijkheid
 • Diversiteit
 • Kritisch denken
 • Zelfstandigheid
 • Samenwerken
 • Flexibiliteit
 • Klantgerichtheid

Aanbod

contract 80% voor onbepaalde duur

Solliciteren