Kindbegeleid(st)er voor ’t klein keperke

Kinderdagverblijf ’t klein keperke is op zoek naar een zorgzame duizendpoot om samen met het team te zorgen voor de opvang van 36 kindjes.

De EVA-vzw Gemeentelijke Kinderopvang Dilbeek organiseert op dit moment kinderopvang voor 49 kinderen van 0 tot 3 jaar in kinderdagverblijf ’t bijgaardje in Groot-Bijgaarden en voor 36 kinderen van 0 tot 3 jaar in kinderdagverblijf ’t klein keperke in Itterbeek. Op 1 december opent ons nieuw kinderdagverblijf ’t bergske in Itterbeek. Daar zullen 24 kinderen van 0 tot 3 jaar opgevangen worden.

Profiel

 • Vereiste studies: BSO 3de graad Kinderzorg - 7de jaar
 • Talenkennis: Nederlands (goed)
 • Contract: vervangingscontract 100% voor 1 jaar
 • Voordelen: maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering

Jobgerelateerde competenties:

 • werken volgens sociale en ethische normen
 • opvolggegevens van de betrokkenen registreren, informatie uitwisselen met het team en de ouders
 • het kind onthalen en begeleiden bij aankomst
 • omgaan met een diversiteit aan kinderen, gezinnen, externen en collega’s
 • comfortzorg verschaffen, troosten (wiegen, knuffelen,…)
 • de leefruimtes en het textiel van het kind onderhouden
 • het kind eten en drinken geven
 • spelactiviteiten organiseren, het kind helpen bij ontwikkelings- en leeractiviteiten
 • samenwerken met het gezin als partner in de opvoeding
 • het kind begeleiden bij het leren van de dagelijkse handelingen
 • werken met kinderen van 0 tot 3 jaar
 • het gedrag en de evolutie van het kind observeren, de ouders en collega’s informeren
 • beperkte logistieke taken opnemen

Persoonsgebonden competenties:

 • Plannen (= ordenen)
 • Regels en afspraken nakomen
 • Omgaan met stress
 • Contactvaardig zijn
 • Samenwerken als hecht team
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderde omstandigheden (flexibiliteit)
 • Bereid zijn om in verschillende leefgroepen en op de verschillende locaties te werken.
 • Zin voor nauwkeurigheid hebben
 • Zelfstandig werken
 • Klantgerichtheid
 • Kunnen omgaan met feedback
 • Werken vanuit een positieve houding

Solliciteren