Verlenging herfstvakantie

Print

Beste ouder(s)

De herfstvakantie zal twee dagen verlengd worden, dus terug naar school op maandag 16 november. Naar aanleiding van deze beslissing van de federale regering zal de noodopvang ook op donderdag 12 en vrijdag 13 november georganiseerd worden op dezelfde manier als eerder gecommuniceerd werd in de gele schoolbrief.

Gelieve jullie zo snel als mogelijk in te schrijven.