Inzameling van groenafval bij gezinnen met beperkte mobiliteit

Wat

Een aantal gezinnen heeft moeite om fijn tuinafval naar het recyclagepark te brengen. Voor hen is een ophaling aan huis mogelijk in rolcontainers.

Voorwaarden

Op 01.01.2023 wordt er in Dilbeek gestart met een ophaling aan huis van GFT-afval. Fijn tuinafval kan vanaf dan in de GFT-zak. Daarom worden er vanaf 01.10.2022 geen nieuwe aanvragen meer behandeld voor rolcontainers. Gezinnen die voor 01.10.2022 reeds over een rolcontainer beschikken, kunnen deze behouden. Vanaf 01.01.2023 mogen deze gezinnen, naast fijn tuinafval, ook GFT-afval in de rolcontainers deponeren.

Procedure

De rolcontainers worden door Intradura geledigd op 2-wekelijkse basis. De datum van ophaling is dezelfde datum als ophaling van GFT-afval. Die datum kan je terugvinden op de afvalkalender.

Gezinnen die van deze dienstverlening gebruik maken, ontvangen een jaarlijkse factuur van de gemeente.

Bedrag

  • Huur rolcontainer: 20 euro per jaar
  • Lediging, afvoer en verwerking GFT-afval: 50 euro per jaar