Interlokale vereniging Samenwerkingsplatform ICT Deeltijds Kunstonderwijs

Het Samenwerkingsplatform ICT Deeltijds Kunstonderwijs heeft als doelstelling om binnen de krijtlijnen van de onderwijsregelgeving voor de deelnemende scholen een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten voor ICT-coördinatie ingaand op 1 september 2021 t.e.m. juni 2026.
Deelnemende scholen: Diest, Aarschot, Herentals, Westerlo, Tienen en Dilbeek. Diest zal optreden als beherende gemeente.
De deelnemende gemeenten worden in de interlokale vereniging vertegenwoordigd door een lid van het college van burgemeester en schepenen.