Interesse in aanbestedingen

Wat

Als gemeentelijke overheid zijn wij verplicht werken pas uit te besteden na het voeren van één van de volgende procedures:

  • openbare / beperkte aanbesteding
  • openbare / beperkte offertevraag
  • onderhandelingsprocedure

Bij een onderhandelingsprocedure worden verschillende leveranciers aangeschreven.

Wij willen graag weten welke ondernemers uit de gemeente Dilbeek interesse hebben om in aanmerking te komen voor het uitvoeren van werken of het leveren van diensten en/of producten. Bij aanbestedingen door de gemeente Dilbeek kunnen we deze ondernemers dan de mogelijkheid bieden deel te nemen aan deze procedures. 

Voorwaarden

Vanzelfsprekend moet u kunnen voldoen aan de eisen voor de inschrijving. Deze eisen zijn voor elke procedure anders. Bovendien is het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Dilbeek in alle gevallen van toepassing.

Procedure

Wilt u in aanmerking komen voor het uitvoeren van werken of het leveren van diensten en/of producten? Vul dan het "interesseformulier voor aanbestedingen van de gemeente Dilbeek" in. Als u het formulier volledig heeft ingevuld, kunt u het opsturen via e-mail naar wonenenondernemen@dilbeek.be of versturen per post naar wonen & ondernemen, t.a.v. Véronique De Buyst, De Poort , de Heetveldelaan 4 – 1700 Dilbeek.

Documenten