Groter renovatieproject?

Bezig met een groter renovatieproject? Misschien kan je de werken inbrengen voor de Vlaamse renovatiepremie:

Renovatiepremie Vlaanderen

Wordt de woning aangepast in functie van ouderen (65 +)? Dan heb je misschien recht op de aanpassingspremie.