Geschillen over beplanting

Wat

Een haag die 50 cm van de perceelsgrens staat, mag maximum 2 meter hoog zijn. Indien de haag 2 meter van de perceelsgrens staat is de hoogte onbeperkt.

Conflicten over dergelijke beplantingen (te dicht bij scheidingslijn, overhangende takken...) zijn in principe geen bevoegdheid van de gemeente. Toch zal altijd geprobeerd worden een compromis te bereiken. Lukt dat niet, dan dient u zich tot het Vredegerecht te wenden.

Vredegerecht, kanton Lennik
Alfred Algoetstraat 31
1750 Lennik

02 532 42 24
vred.lennik@just.fgov.be