Georges Rousse - Sint-Anna-Pede 2019

De interventie bestaat uit een half transparante constructie van houten latten. Dit ‘huis’ is gedeeltelijk beschilderd, ogenschijnlijk zonder enige vorm of bedoeling. Het is een vorm van gezichtsbedrog die net zo lang duurt tot dat ene point of view is gevonden waarin het beeld zich voltrekt. Alle geschilderde fragmenten vormen samen één grote cirkel, die slechts vanuit één hoek te zien is.